Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Quốc Tế ABI | TTC EDU
Sứ mệnh

TTC Preschool mong muốn góp phần thúc đẩy sự nhìn nhận và tạo ra sự đổi mới thực sự cho nền giáo dục bậc mầm non ở tầm quốc gia, từ đó, tạo ra một thế hệ công dân “mới” được phát triển toàn diện về cả Tâm lực - Thể lực - Trí lực làm nền tảng cho mọi cấp bậc giáo dục tiếp theo, trở thành những công dân “toàn cầu” xuất sắc.

Đồng thời, góp phần “phổ cập” giáo dục mầm non với tôn chỉ “Vì cộng đồng, thắp sáng ước mơ”: Mỗi một đứa trẻ đều xứng đáng được nhận sự giáo dưỡng tốt nhất phù hợp với độ tuổi của mình.

Mỗi một trường học của TTC Preschool không chỉ là trường học mà còn là trung tâm tư vấn phương pháp giáo dục và phát triển trẻ em tại những nơi mà nhà trường hoạt động.

Triết lý giáo dục

Con trẻ chính là trung tâm của mọi phương pháp giáo dục.

Tại Hệ thống Trường Mầm non TTC Elite, chúng tôi tôn trọng và tạo mọi điều kiện, môi trường an toàn và tràn ngập tình yêu thương để trẻ được phát triển toàn diện thông qua khám phá - trải nghiệm, thúc đẩy trí tưởng tượng – sáng tạo theo đúng lứa tuổi và khuynh hướng tư duy của mỗi cá thể riêng biệt bằng cách áp dụng có chọn lọc và cải tiến giữa nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến nhưng đặt trên các giá trị nền tảng và yếu tố văn hóa và con người Việt Nam.

3 Giá trị cốt lõi
  1. YÊU THƯƠNG

    Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hóa tổ chức tốt đẹp.

  2. TÔN TRỌNG

    Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc nhóm được phát huy vì sự phát triển bền vững của tổ chức.

  3. TRÁCH NHIỆM

    Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những người sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.

1
Bạn cần hỗ trợ?