HỌC PHÍ
I. PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phí đăng ký nhập học: 3.153.000 vnđ/học sinh

2. Phí cơ sở vật chất hàng năm: 3.153.000 vnđ/năm

 • Phí đăng ký nhập học chỉ thu một lần duy nhất đối với mỗi học sinh mới.
 • Phí đăng ký nhập học và cơ sở vật chất không hoàn trả lại khi học sinh thôi học
 • Phí cơ sở vật chất đóng hàng năm tính từ tháng nhập học.
II. HỌC PHÍ (Áp dụng từ tháng 07/2018 - tháng 05/2019, học phí tính từ Thứ 2 đến 11h00 Thứ 7)

KHỐI

HỌC PHÍ THÁNG

TIỀN ĂN THÁNG

HỌC PHÍ 2 QUÝ (6 tháng)
(Giảm 5%)

HỌC PHÍ 3 QUÝ (9 tháng)
(Giảm 8%)

HỌC PHÍ 4 QUÝ (11 tháng)
(Giảm 10%)

Nhà trẻ (12-18 tháng)

6.000.000

1.320.000

34.200.000

49.680.000

59.400.000

Nhà trẻ (19-36 tháng)

4.960.000

1.320.000

28.272.000

41.068.800

49.104.000

Mẫu Giáo

4.860.000

1.320.000

27.702.000

40.240.800

48.114.000

 

(*) : Tạm tính 22 ngày/tháng. Tiền ăn được tính theo số ngày thực tế từng tháng.

Tiền ăn ngày thứ 7 cho học sinh học đến 12h00 là 50.000/buổi.

• Thời gian thu phí: Từ ngày 25 đến ngày 30 hàng tháng cho tháng tiếp theo.

• Giảm 5% học phí nếu đóng 1 lần 6 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 31/12/2018).

• Giảm 8% học phí nếu đóng 1 lần 9 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 30/09/2018).

• Giảm 10% học phí nếu đóng 1 lần 11 tháng (Đóng phí & nhập học trước ngày: 31/07/2018).

• Giảm 12% nếu đóng học phí 1 lần 23 tháng (Đóng học phí & nhập học trước: 31/07/2018).

• Giảm 15% nếu đóng học phí 1 lần 35 tháng (Đóng học phí & nhập học trước: 31/07/2018).

Phí chiết khấu chỉ áp dụng khi học phí đóng trọn 6 tháng, 9 tháng, 11 tháng, 23 tháng, 35 tháng.

III. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

1. Phí đồng phục (Đồng phục bắt buộc: 2 bộ đồng phục đi học + 1 balo + 1 nón học sinh) 

 • Đồng phục đi học:  255.000 vnđ/bộ
 • Đồng phục đồ bơi nam:  218.000 vnđ/ bộ
 • Đồng phục đồ bơi nữ:  194.000 vnđ/ bộ
 • Balo đeo:  150.000 vnđ/cái
 • Balo kéo:  290.400 vnđ/cái
 • Quần thể dục:  44.000 vnđ/cái
 • Nón:  70.000 vnđ/cái

2. Phí giáo trình & tập vở

HÌNH THỨC

GIÁO TRÌNH

ĐỘ TUỔI

GIÁ BÁN

Chương trình tiếng Anh chính khóa

Crickets Nursery

18 - 36 tháng

184.000 vnđ

Crickets 1 Student Book

3 - 4 tuổi

184.000 vnđ

Crickets 1 Practice Book

99.000 vnđ

Crickets 2 Student Book

4 - 5 tuổi

184.000 vnđ

Crickets 2 Practice Book

99.000 vnđ

Crickets 3 Student Book

5 - 6 tuổi

184.000 vnđ

Crickets 3 Practice Book

99.000 vnđ

 

3. Phí giữ trẻ ngoài giờ:

HÌNH THỨC

TUẦN

PHÁT SINH ĐỘT XUẤT THEO NGÀY

Happy Saturday

100.000 vnđ

150.000 vnđ

Afterschool (từ 17:00 – 18:00 hàng ngày)

150.000 vnđ

40.000 vnđ

 

4. Các lớp ngoại khóa

LỚP

PHÍ THÁNG

Happy 6

400.000 vnđ/tháng

Nghệ thuật sáng tạo

200.000 vnđ/tháng

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN
 • Phụ huynh có 2 con trở lên đăng kí học cùng Hệ thống Abi quốc tế được miễn lệ phí đăng kí nhập học và giảm 5% học phí cho bé thứ 2, giảm 10% học phí cho bé thứ 3 trở đi.
V. HOÀN TRẢ VÀ BẢO LƯU HỌC PHÍ

1. Hoàn trả phí
a. Hoàn trả học phí

 • Học phí đóng từ 6 tháng trở xuống không được hoàn trả.
 • Học phí đóng từ 6 tháng trở lên được hoàn 80% số tiền thực tế đã đóng khi thôi học. Thời gian hoàn học phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo nghỉ học của Ban Giám Hiệu nhà trường.
 • Đối với học sinh đăng ký lớp học ngày thứ 7 sẽ được hoàn tiền học phí khi nhà trường không tổ chức lớp học hoặc nghỉ học có phép và có báo với nhân viên tuyển sinh trước ngày thứ 5 hàng tuần

b. Hoàn trả tiền ăn

 •  Học sinh nghỉ liên tiếp 3 ngày có phép (báo phép trước 15h00 ngày hôm trước) sẽ được hoàn tiền ăn vào cuối tháng (60.000vnđ/ngày) và được trừ vào tiền ăn của tháng tiếp theo. 

2. Bảo lưu phí

 • Tiền học phí bảo lưu là khoản tiền đã đóng cho các tháng còn lại. Học sinh nghỉ học 2 tuần liên tiếp trở lên trong tháng (từ thứ 2 tuần này đến thứ 7 tuần sau đó) được bảo lưu số tiền theo tuần của tháng đó (Không áp dụng cho tháng nghỉ Tết Âm lịch).
 •  Khi học sinh đi học lại, nếu chính sách học phí có thay đổi thì học sinh phải đóng thêm phần chênh lệch.
Chuyên mục khác
Sự kiện nổi bật